Det bästa av två epoker

Som en av stadens äldsta institutionsbyggnader är huset arkitekturhistoriskt representativt för det sena 1800-talet, vilket ställer extra höga krav på förädlingen av Brf Maria Magles unika kvaliteter.

 

En historisk möjlighet: enastående, vackert och karaktärsfullt i Kulturkvadranten

 
 
 

Varsamt bevarat

Omsorg om helheten men också om detaljernas utförande går som en röd tråd genom arbetet. FOJAB arkitekter har lång erfarenhet av liknande projekt och deras ombyggnadsförslag präglas av stor varsamhet och respekt för det kulturhistoriska.

Lyckligtvis är byggnaden i grund och botten välbevarad och materialen är tidlösa, vackra och hållbara. Mycket används därför i befintligt skick eller återställs försiktigt med hjälp av traditionella material och metoder.

Exteriören, stommen, taket, de många skorstenarna och huvuddragen i planlösningarna bevaras. Puts och färger anpassas för att harmoniera väl med den befintliga karaktären. Tidstypiska attribut återskapas för att smälta in samtidigt som nya får en tydlig gestaltning som kontrasterar mot den ursprungliga arkitekturen.

En vacker fasad

Brf Maria Magle har en stilmässigt förhållandevis avskalad gestaltning med rena linjer och grunda blinderingar. Fasadens gula tegel tillverkades en gång i tiden i Lomma medan sockeln består av sandsten från Hardeberga. Det är närmast gedigna, outslitliga och lokala material som har åldrats med värdighet och skönhet. För att huset ska kunna stå sig minst 160 år till lagas de gamla kalkfogarna av skickliga murare. Fönstersättningen respekteras, men bröstningen anpassas för att skapa utgångar till balkonger och uteplatser.

I lä för vinden

Den ståtliga linden och de praktfulla Robinia-träden, varav ett växer på innergården, är självklart kvar. Arborister vårdar växtligheten så att den fortsatt kan vara ett fint blickfång för boende, besökare och förbipasserande. Den kringbyggda innergårdens stensättning bevaras också för att värna om den historiska gårdskänslan. Här blir det en gemensam uteplats, naturligt skyddad för vinden, så att det ska kunna bli många trevliga stunder tillsammans med grannarna.

Som Lundabo är cykeln det givna transportmedlet, och naturligtvis byggs det därför ett cykelförråd i anslutning till ett miljöhus i väster.

Inne är en klass för sig

Vad sägs om breda fönsterbänkar i Kolmårdsmarmor, profilerade lister och foder, parkett, traditionella element och armaturer samt spegeldörrar? Takhöjden, de stora spröjsade fönstren och en sober färgpalett förhöjer upplevelsen av ljus, rymd och luft i ditt hem.

Allt görs för att säkerställa att varje millimeter och detalj ska komma till sin rätt. Huset har inventerats på ett tidigt stadium för att beskriva den värdefulla gestaltningen. Byggnaden har dessutom laserskannats eftersom befintliga ritningar inte är exakta. Planlösningarna har vridits och vänts för att optimera ytan, ta hänsyn till bärande väggar och skapa väldisponerade bostäder. Resultatet är generösa sociala rum och hela väggar för bokhyllor och konst.

En upplevelse av ljus och rymd

Arkitekterna har sett till att ditt hem fylls av ljus från två olika väderstreck eller i vinkel. Sovrummen ligger åt det håll som bedöms vara lugnast och vilsammast. För att sätta guldkant på tillvaron är kök och badrum moderna och välutrustade. Stor omsorg har lagts på att hitta inredning, material och kulörer som gifter sig med den traditionella stilen. Endast välkända leverantörer används för att garantera att allt håller hög klass, både praktiskt och estetisk, under många år. Allt för att du ska kunna trivas länge och väl.